02.12.2009
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI I.NP. STAR. PAVILONU CHIRURGIE NA ŠATNU SESTER (KNIHOVNA) DOLNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
Zřízení šatny pro sestry nemocnice Náchod v části starého pavilonu chirurgie.

Přílohy:
Soubory: | list č. 9 (.pdf) |

Copyright © S atelier s.r.o. 2013 - 2024