10.04.2010
MODERNIZACE VÝROBY A SKLADOVÁNÍ TRVANLIVÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ V PODNIKU Pejskar & spol.,spol.s.r.o., Stavební úpravy a přístavba části objektu č.p. 296, na parcele st.p.č. 342/1 a p.č. 1164/2, k.ú. Police nad Metují
obrázek nenalezen Vytvoření nových skladovacích prostor expedice, nové zrací a zakuřovací komory.

Přílohy:
Soubory: | list č.11 (.pdf) |
Obrázky:
obrázek nenalezen

Copyright © S atelier s.r.o. 2013 - 2024